English
Türkçe
русский
KOCAELİ UNIVERSITY

Gelen Öğrenciler İçin Başvuru Tarihi:

24 Temmuz 2015

11 Aralık 2015

A1. ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Kabul Koşulları:

 

A2. LİSANS PROGRAMLARI

Kabul Koşulları:

 

A2a. Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alımı

Kabul Koşulları:

 

Üniversitemizde, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Yazarlık, Fotoğraf, Grafik, Heykel, Oyunculuk, Resim, Sahne Tasarımı, Seramik, Müzikoloji, Performans (A.S.D), İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği, Kocaeli Devlet Konservatuarı, Flüt, Genel Müzikoloji, Gitar, Keman, Klarnet, Kompozisyon, Kontrbas, Piyano, Trombon, Türk Halk Müziği, Viyola, Viyolonsel lisans programlarına, yukarıda belirtilen kabul koşullarına ek olarak ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

A3. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (MA/MS)

Kabul Koşulları:

 

A4. DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

 

A4a. Doktora

Kabul Koşulları:

 

A4b. Sanatta Yeterlik

Kabul Koşulları:

 

 

B. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN

B1. LİSANS PROGRAMLARI

Kabul Koşulları:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği esaslar doğrultusunda aşağıda belirtilen sınav türlerinden herhangi birisinin sınav sonuç belgesi ile başvuru yapılabilir.

 1. SAT 1 sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve en az 550 matematik puan aldığını gösterir belge.
 2. ABITUR derecesi en fazla 3 (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için en fazla 2) olduğunu gösterir belge.
 3. MATURA derecesi en fazla 3 (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için en fazla 2) olduğunu gösterir belge.
 4. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS). Bu sınavda Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan aldığını gösterir belge. Türkçe Testi puanı yerleştirmede dikkate alınmaz.
 5. GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyi başarı göstermiş olmak.
 6. ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 puan aldığını gösterir belge.
 7. Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olduğunu gösterir belge.
 8. Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notunun en az 15 olduğunu gösterir belge.
 9. Uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve diploma notunun en az 30 olduğunu gösterir belge.
 10. Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 puan olduğunu gösterir belge.
 11. Fransız Bakaloryası diploma notunun en az 12 olduğunu gösterir belge.
 12. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao sınavında başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 540 puan aldığını gösterir belge.
 13. Endonezya UAN sınavından Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 50 puan, diğer bölümler için en az 45 puan aldığını gösterir belge.
 14. Azerbeycan’da TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 550 puan aldığını gösterir belge.
 15. Gambiya, Gana, Liberya, Nijerya vb. ülkelerde öğrencilerin girdiği "West African Examination Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC - SSCE)" sınavından altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9'u geçmeyen not belgesi.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği esaslar doğrultusunda yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılır.

B2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Kabul Koşulları:

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen uluslararası yüksek lisans ve doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilebilirler.

Uluslararası adaylar için yabancı dil Türkçe'dir. Uluslararası adaylardan, ilgili enstitü yönetim kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında yeterli puanı alanlar yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında başarılı olamayan uluslararası adaylar yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler. 

Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran uluslararası adaylar Türkçe sınavına ek olarak o öğretim dilinde de mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan uluslararası adaylar başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybederler.

Uluslararası öğrenci olup, Türkiye'de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan ALES'e girme şartı aranmakta, ancak 55 puan alma gerekliliği bulunmamaktadır. Uluslararası öğrenci olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurtdışı üniversitelerinde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi aranmamaktadır.

 

C. ULUSLARARASI DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Kocaeli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci değişimi iki şekildedir:

C1. ERASMUS PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Erasmus programı çerçevesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek için başvuran öğrencinin kurumuyla Kocaeli Üniversitesi arasında geçerli bir ikili anlaşma olmalıdır. Değişim öğrencilerinin idari işlemleri Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Değişim öğrencisi olarak başvurmak isteyen öğrenciler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak Uluslararası İlişkiler Birimi'ne ulaştırmalıdır:

Tüm belgeler bilgisayarda doldurulmalı ve gerekli kısımlar öğrencinin üniversitesi tarafından onaylanmalıdır. Detaylı bilgi ve gerekli belgeler Uluslararası İlişkiler Birimi'ne ait web sayfasında "Belgeler" bölümünde ilan edilmektedir.
Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi için uygulanması gereken kurallar ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

C2.ERASMUS PROGRAMI DIŞINDA ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Erasmus programı dışında ikili işbirliğine dayanan protokollerde belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci/personel değişimi yapılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için:

 http://int.kocaeli.edu.tr/int/?Erasmus=International

Erasmus dışı ikili anlaşmalrın listesi için:

http://int.kocaeli.edu.tr/int/?Erasmus=BilateralCo