English
Türkçe
русский
DİCLE UNIVERSITY

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

GENEL İLKELER

A-Başvuracak adayların:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

 

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayan çift uyrukluların,

 

4) TC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

6) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

7) Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine müracaat edecek adayların, kendi ülkelerindeki üniversite giriş sınavı veya lise diploma notu yanı sıra ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış olduğu kabul sınavına girmiş ve en az 100 üzerinden 50 puan almış olmaları gerekir.

 

Başvurular tüm belgeler Türkçe olarak Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta/kargo yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 5 tercih yapabilir.

 

B-Başvuru için gerekli belgeler: 

  1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Dicle Üniversitesi genel ağ sayfasından ulaşılabilir).
  2. Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe örneği:

(Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi” de kayıt sırasında istenecektir.)

  1. Not Belgesi (transkript): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)
  2. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Noter/Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı örneği,

 5-   Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

6-   Başvuru ücreti makbuzu (Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesi :7294514294 /

   IBAN: TR060001500158007294514294 nolu hesaba 50 TL yatırılacaktır.

 

C- Başvuru tarihleri ve başvuru adresi:

 

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri Dicle Üniversitesi’nin takdirindedir. Başvuru için geçerli sınavların herhangi birinden Üniversite Senatosunun kabul ettiği puanın altında puan alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayların başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

 

  Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine yerleştirmeler, Ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapmış olduğu YÖS sonuçlarına göre, diğer fakülte ve yüksekokullarımızda ise üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar veya lise diploma / lise bitirme sınavı sonuçlarına göre yukardan aşağıya doğru sıralanarak ülke barajı da dikkate alınarak kontenjan dâhilinde yapılacaktır.

 

Lise diploma notu / lise bitirme sınavlarının geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi ise iki yıldır.

 

Türkçe Dil Düzeyi 

Başvuranlardan Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların Türkçe düzeyleri Üniversitemiz Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı veya Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir.

Türkçe düzeyleri;

A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B Düzeyi:  Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır.

C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Eğitim öğretim yılının başında Türkçe Bölümü Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DÜSEM) veya TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavına girerler. Sınavda en az 60 puan alıp başarılı olanlar öğretime başlarlar. Başarısız olanlara ise kayıt yaptırdıktan sonra Türkçesini geliştirmek üzere bir yıl öğrenime ara izni verilir.  Sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak Türkçe yeterlik sınavına yeniden girip 60 puan almak zorundadırlar.

 

Ülke Barajı

Kontenjan ayrılan birimlere kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, ilgili fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. İlgili programa başvuran başka ülke uyruğunda adayın olmaması durumunda ise % 20’lik baraj göz önünde bulundurulmayacaktır.

 

Sonuçların duyurulması

Sonuçlar internet ortamında duyurulur.  Ayrıca, Üniversitemize kabul edilen adaylara Dicle Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların, bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine/Konsolosluğuna giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

2014-2015 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT TAKVİMİ

21 Haziran 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Başlangıç Tarihi

18 Temmuz 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Bitiş Tarihi

08 Ağustos 2014

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı

09-20 Ağustos 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıtları

26 Ağustos 2014

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yedek Kontenjanlarının İlanı

YEDEK KAYITLARI

1.YEDEK 26-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında

2.YEDEK 02-03 Eylül 2014 tarihleri arsında

3.YEDEK 04-05 Eylül 2014 tarihleri arasında

4. ve sonraki yedeklerin kayıt hakkı kazanmaları halinde, kayıtları 08.09.2014 tarihi saat 17:00’a kadar yedek sırasına göre alınacaktır.

13 Eylül 2013

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavları

 

 

T.C.

 

 

FOTOĞRAF

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU FORMU 

 

 

 KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Adı Soyadı  :……………………………………………………

Uyruğu  :……………………………………………………            

Doğum Yeri  :……………………………………………………  

Doğum Tarihi  :…………………………………………………… 

Cinsiyeti  :Bayan   ¨                                     Erkek ¨

Pasaport No  :……………………………………………………

Yazışma Adresi (Sürekli ulaşabileceğimiz adresinizi doğru olarak yazınız) :………….…….  

…………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………..……..  

Memleket Adresi : ………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………….….……..  

Telefon (Ülke kodu belirtiniz) :………………………………GSM :…….……….…….…..  

E-mail(varsa hızlı iletişim için mutlaka bildirilmelidir) :………………………..………..…

LİSE BİLGİLERİ

Mezun olduğunuz lisenin adı :……………………………………….…………..…….……

Ülke ve Şehir :….………………………………………………………………..……………  

Lise not ortalamanız:…………………. (not sistemi)………………………..….………….

Toplam eğitim süreniz (ilkokuldan başlayarak) :……………………………..…………......

Lisans almış olduğunuz sınavların sonuçları ve sınavı aldığınız tarihi belirtiniz.

Sınav Adı  :................................................................................................................

Sınav Sonucu  :…………………………………………………………………………

Sınav Tarihi  :…………………………………………………………………………

TERCİH

   SIRASI

Başvurulan   Program  (Tercih sırasına göre yazınız)

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI

BÖLÜM / PROGRAM ADI

1


 

2


 

3


 

4


 

5


 

 

 NOT: Birden fazla bölüme başvuran aday (farklı fakülte ve yüksekokullar olsa bile), başvurmak istediği bölümleri tercih sırasına göre yazmak koşuluyla yalnızca bir başvuru formu doldurabilir.

 

Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur.  ……../……./2014                    

Adı Soyadı

İmza